Subsidies

FINANCIňLE STEUN AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Stichting De Cock -Hadders geeft jaarlijks een financiŽle bijdrage van EURÄ250.000,= aan ongeveer 60 wetenschappelijk onderzoeksprojecten.
Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek worden schriftelijk middels een aanvraagformulier aangevraagd bij het bestuur van de stichting. Het aanvraagformulier kan vanuit deze website worden gedownload. Het ingevulde formulier dient digitaal in een pdf-bestand voor 15 september te worden verzonden naar het secretariaat van de stichting. Het bestuur neemt een besluit over de ingediende aanvragen in medio januari van het volgende jaar.
Het bestuur hanteert bij de toekenning van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek de volgende richtlijnen:

 • De financieringstermijn van wetenschappelijk onderzoek is 12 maanden
 • De subsidie dient binnen een termijn van 30 maanden, na toekenning, te worden besteed.
 • Een vervolgsubsidie wordt niet verstrekt
 • De voorkeur gaat uit naar een pilotstudy
 • Wetenschappelijk onderzoek waarbij studenten betrokken zijn geniet een voorkeur
 • Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door jonge onderzoekers maakt in beginsel een goede kans op financiering. Jonge onderzoekers zijn promovendi, zoals blijkt uit de registratie bij de Graduate School of Medical Sciences. Een kopie van het ingevulde en ondertekende GSMS registratieformulier dient als bijlage te worden toegevoegd bij de aanvraag.
 • Financiering wordt gegeven voor verbruiksgoederen, niet voor aanschaf van apparatuur en personeel

FINANCIňLE STEUN AAN WETENSCHAPPELIJKE STAGES VOOR STUDENTEN

De Stichting De Cock - Hadders levert jaarlijks een financiŽle bijdrage aan ongeveer 50 studenten ten behoeve van het volgen van een wetenschappelijke stage in het buitenland. De financiŽle steun voor dit doel is gemaximeerd op 500 euro per project. Uit de aanvraag voor een financiŽle bijdrage ten behoeve van een wetenschappelijke stage moet blijken voor wie het bedoeld is. De aanvraag voor financiŽle steun aan een wetenschappelijke stage dient voor 1 april of 1 oktober te worden ingediend. Het bestuur neemt een besluit over toekenning in haar januari en mei vergadering. De aanvraag dient digitaal in een pdf-bestand te worden verzonden naar het secretariaat van de stichting met als bijlagen:

 1. Een korte omschrijving van het doel en de inhoud van de wetenschappelijke stage (maximaal 2 A4)
 2. Een schriftelijke verklaring van de begeleider in Nederland
 3. Een schriftelijke verklaring van de verantwoordelijke begeleider in het buitenland
 4. Een deugdelijke begroting van de stage

De student (aanvrager) hoeft geen gebruik te maken van het aanvraagformulier subsidies.